Jak pracujemy

Sposób, w jaki pracujemy, możemy podzielić na poszczególne etapy:

Etap I:

1. Wspólnie ustalamy termin i miejsce bez zobowiązującego spotkania;

2. Podczas tego spotkania wsłuchujemy się omawiamy Państwa potrzeby związane z projektem określając jednocześnie zakres interesujących Państwa prac projektowych – Państwa styl i zamiłowania są dla nas kluczem do stworzenia właściwej koncepcji do projektu.
Wstępną kalkulację prac projektowych przekazujemy Państwu elektronicznie bądź osobiście w trakcie kolejnego spotkania. Kolejnym etapem, jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług jest podpisanie umowy o współpracy.

Etap II:

1. Ustalamy wysokość budżetu do realizacji projektu;

2. Przeprowadzamy inwentaryzację w miejscu realizacji projektu (pomiar i analiza stanu faktycznego);

3. Przedstawiamy propozycje układu funkcjonalnego.

4. Akceptacja układu funkcjonalnego.

Etap III:

  • Prezentujemy koncepcję aranżacji poszczególnych pomieszczeń wraz z przedstawieniem doboru kolorystyki, mebli, materiałów wykończeniowych i dodatków;
  • Akceptacja końcowa projektu.

    Etap IV:
  • Przekazujemy szczegółową dokumentację projektową;
  • Sporządzamy harmonogram prac;
  • Realizujemy projekt;
  • Prowadzimy nadzór autorski nad projektem;
  • Po zakończeniu prac przekazujemy projekt do odbioru.