Nawigacja

Nowości

2019-11-28 14:42

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

tel.: 600 291 154

Jak pracujemy

Sposób, w jaki pracujemy, możemy podzielić na poszczególne etapy:


Etap I:

1. Wspólnie ustalamy termin i miejsce bez zobowiązującego spotkania;
2. Podczas tego spotkania wsłuchujemy się omawiamy Państwa potrzeby związane z projektem określając jednocześnie zakres interesujących Państwa prac projektowych - Państwa styl i zamiłowania są dla nas kluczem do stworzenia właściwej koncepcji do projektu.
Wstępną kalkulację prac projektowych przekazujemy Państwu elektronicznie bądź osobiście w trakcie kolejnego spotkania. Kolejnym etapem, jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług jest podpisanie umowy o współpracy.


Etap II:
1. Ustalamy wysokość budżetu do realizacji projektu;
2. Przeprowadzamy inwentaryzację w miejscu realizacji projektu (pomiar i analiza stanu faktycznego);
3. Przedstawiamy propozycje układu funkcjonalnego.
4. Akceptacja układu funkcjonalnego.


Etap III:
1. Prezentujemy koncepcję aranżacji poszczególnych pomieszczeń wraz z przedstawieniem doboru kolorystyki, mebli, materiałów wykończeniowych i dodatków;
2. Akceptacja końcowa projektu.


Etap IV:
1. Przekazujemy szczegółową dokumentację projektową;
2. Sporządzamy harmonogram prac;
3. Realizujemy projekt;
4. Prowadzimy nadzór autorski nad projektem;
5. Po zakończeniu prac przekazujemy projekt do odbioru.